BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Seminer 4 - Ufuk Kocabaş - Yenikapı Batıkları

Yenikapı Batıkları

Bilim insanlarının karada kazısını yaptığı ilk batık gemi çalışması olan ''Yenikapı Batıkları Belgeleme, Konservasyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projesi'' sürüyor. İstanbul Üniversitesi'nce yürütülen bu öncü proje tamamlandığında, İstanbul dünyanın sayılı antik gemi koleksiyonlarından birine sahip olacak. İÜ Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesi Dr. Ufuk Kocabaş , Yenikapı'da denizden 1.5 km. içeride yürütülen Marmaray kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait Theodosius Limanı'nda yedi batık gemi belirlendiğini anımsatarak batıkların, İÜ ile hazırlanan bir proje ile koruma altına alınacağını söyledi.

Marmaray Tüp Geçiş Projesi sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntular, Yenikapı`da kapsamlı kazıların başlamasına neden oldu. 2004 yılında başlayan ve Türkiye`de bir kent merkezinde yapılan en büyük arkeolojik kazı olma özelliğine sahip olan Yenikapı Kazıları, İstanbul`un tarihini aydınlatması açısından önemli buluntuları ortaya koydu. Theodosius Limanı olarak anılan bölümde yürütülen çalışmalarda ise şu ana kadar 34 değişik ölçü ve tiplerde batığa ulaşıldı. Bu batıklar, "Yenikapı'nın Eski Gemileri" adlı kapsamlı bir kitaba da konu oldu.

"Yenikapı`da hem askeri hem de ticari amaçlı batıklar bulundu. Bunlardan dördü Akdeniz`de şimdiye kadar bulunan en eski, kürekli savaş gemisi örneklerinden. Biz üniversite olarak 2005`ten beri Yenikapı kazılarında bulunan bu batık gemiler üzerinde bilimsel bir proje yürütüyoruz. Başkanlığım altında çalışmalarını sürdüren ekibim, toplam 26 batığın korunmasından sorumlu ve bugüne kadar batıklardan 15`ini gün ışığına çıkarıp değerlendirmeye aldık. Elde ettiğimiz veriler Antik Çağ gemi yapım teknolojisi hakkında bilinenleri kökten değiştirecek; özellikle İstanbul`un kültür ve denizcilik tarihine önemli katkılar sağlayacak nitelikte."

Ufuk Kocabaş kimdir?

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi; Yabancı Dil Hazırlık Programına katıldı. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bilim Dalı'nda Prof.Dr.Sait BAŞARAN danışmanlığında "Arkeolojik Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu" başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 1996 yılında sualtı arkeolojisi ve konservasyon konusunda laboratuvar ve kitaplık araştırması yapmak amacıyla üç ay süre ile Londra'da bulundu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. Halen danışmanlıkları Prof. Dr. Oktay BELLİ ve Prof. Dr. Sait BAŞARAN tarafından üstlenilen "Çamaltı Burnu I Batığı Demir Çapalarının Tarihsel İncelemesi, Koruma, Onarım ve Tıpkıyapım Çalışmaları" başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir. 1992 yılında Rehber Balıkadam, 1993 yılında Uluslararası PADI Dalış Eğitmeni (Open Water Scuba Instructor) brövesi almaya hak kazanmıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında Türkiye Sualtı Sporları ve Cankurtarma Federasyonu-Sualtı Arkeolojisi Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Kitapları arasında "Arkeolojik Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu"ve "Yenikapı’nın Eski Gemileri I" sayılabilir.