BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Kitap - Akdeniz'in Büyük Korsanları - E. Hamilton Currey

Akdeniz'in Büyük Korsanları (Sea-wolves of the Mediterranean)

Akdeniz'in Büyük Korsanları, anlatım dili yumuşak, ye yer macera tadında ilerleyen ama gerçek tarihin güçlü kanıtlarla anlatıldığı bir yapıt. Kendisi de bir denizci olan Hamilton Currey, kişisel gözlemleriyle derin tarih bilgisini merak uyandıran bir kitapta birleştiriyor. Daha çok Müslüman korsanların altın çağı olarak bilinen döneme ışık tutan yapıt, korsanlık geleneğinin bilinmeyen yönlerini yaşanmış olaylardan hareketle anlatıyor.

Barbaros Hayreddin, Andrea Doria, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa, Oruç Reis ve şövalye geleneğinden gelen denizcilerin anlatıldığı Akdeniz'in Büyük Korsanları, Hıristiyan ve Müslüman korsanlar arasındaki farkı, ortak bağları ve en önemlisi din ve milliyet tanımayan yağma hırsını akıllardan çıkmayacak anekdotlarla birlikte sunuyor.

Korsanların Gelişi, Korsan Kralın Tanrılaşması, İtalya Sahillerine Baskın, Hıristiyan Orduların Toplanması, Preveze Savaşı, Kürek Donanması, Kadırga, Kalyon ve Nef gibi bölümlerden oluşan kitap, deniz korsanlarına olduğu kadar kara korsanlarına da yer veriyor.

Yazar: E. Hamilton Currey
Çeviren: Kerem Özdural
İstiklal Kitabevi
Kasım 2007 İstanbul
ISBN:975-6115-48-0
379 sayfa