BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Seminer 1 - Prof. Dr. Metin Tuncel

Prof. Dr. Metin Tuncel kimdir?

1958 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden “Türkiye Coğrafi Bölgelerinin Zirai Karakteri” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı yıl asistan olarak göreve başladı. 1965 yılında “Bakırçay Vadisi’nin Monografisi” teziyle doktorasını verdi. 1966 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde coğrafya ve şehircilik üzerine çalışmalar yapmak üzere Paris’e gitti. Doçentlik çalışmasını “İzmit Şehir Coğrafyası” konusunda 1972 yılında gerçekleştirdi. 1978’de ise “Türkiye’de Yer Değiştiren Şehirler” adlı takdim teziyle profesör unvanını aldı. 1982 – 1987 yılları arasında Erciyes Üniversitesi’nde rektörlük görevinde bulundu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geri döndü. 2000 yılında emekli oldu. Çok sayıda makalesi ve bildirisinin yanında Besim Darkot ile birlikte yazdığı “Ege Bölgesi Coğrafyası” ve “Marmara Bölgesi Coğrafyası” kitapları önemli çalışmaları arasında sayılabilir.