BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Seminer 3 - Prof. Dr. Mehmet İpşirli - Osmanlı Tarih Yazıcılığı

Seminerlerimizin üçüncüsünü Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli kimdir?

Kayseri’de 1945 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Edinburg Üniversitesi’nde "Osmanlı Tarih Yazıcılığı" üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1976 yılında mezun olduğu anabilim dalında asistan olarak göreve başladı. 1982'de "Osmanlı İmparatorluğunda Kadıaskerlik Müessesesi" adlı tezle doçentliğe, 1988 yılında "Diplomatik Açıdan Mahzar" adlı çalışmasıyla Profesörlüğe yükseldi. Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünün kuruluşunda yardımcı olup 12 yıl süreyle başkanlığını yürüttü. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1991 yılında Londra’da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalarda bulundu. 1994-95 akademik yılında üç sömestr ve daha sonra üç yıl süreyle yaz sömestrlerinde Kuala Lumpur’da International Institute of Islamic Thought and Civilization’da araştırma yaptı ve dersler verdi. Ağustos 1999’da İstanbul Üniversitesi’nden emekli oldu. Eylül 1999’da Fatih Üniversitesi’nde göreve başladı. Kitapları arasında Tarih-i Selaniki I: Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selaniki II: Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Naima (4 Cilt) sayılabilir.