BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Kitap - Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları

Akdeniz Nedir?

David Abulafia, Oğlak Yayınları Güzel Kitaplar Dizisi'nin yeni kitabı Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları'na bu soruyla başlıyor. Deniz ve güneş, palmiye ağaçları, açık pazarlar, huzur ve keyif... Artık dünyanın merkezi olmayan bu bölge, sarsıntıların büyük ölçüde sona erdiği tatlı bir dinginlik diyarı... Dünyanın seçkin üniversitelerinden dokuz yazarın kendi uzmanlık alanlarında ele aldıkları on makale, Akdeniz'in fetihlerle, din çatışmaları ve imparatorluklar arası husumetle doğmuş Batı uygarlığının beşiği olduğu gerçeğini temel alan yazılardan oluşuyor. 21. yüzyılda sona ermekten uzak görünen dinler çatışmasının merkezi Akdeniz'in bugününü, geçmişin perspektifinden incelemeye davet ediyor okuyucuları.

Akdeniz kimliğini belirleyen esasların da sorgulandığı kitap, 161'i renkli, 308 görsel malzemeyle yalnızca konunun uzmanlarının değil, konuyla ilgilenen bütün okurların ilgisini çekecek.

"Akdeniz tarihi parçalarının toplamından daha fazlasıdır." Bu görüş temel alınacak olursa, o tarihin aktarımı da Akdeniz'i sınırlayan ülkelerin tarihinin yazımından öteye geçmelidir. "Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları", konusunun uzmanı yazarların zevkle okunan yazılarıyla, güzel belge fotoğrafları ve kaliteli baskısıyla, "... önceki binyılın daha kapsamlı denizinden çok farklı bir karaktere bürünmeye başlayan günümüzün küreselleşmiş Akdeniz'ini" anlatan eksiksiz bir belge sunuyor.